Wszystkie drogi prowadzą do Płońska

Wszystkie drogi prowadzą do Płońska

Nowy ślad koło Płońska

Nie będzie wielkim odkryciem, jeśli powiem, że od czasów starożytnych miasta rosły na skrzyżowaniu handlowych szlaków. Niewątpliwie ważnym argumentem dla firm z dzielnicy przemysłowej Płońska jest to, że leży on na przecięciu trzech ważnych dróg krajowych. Jednak w nieodległej przyszłości położenie tego miasta ulegnie znaczącej zmianie.

Wedle danych przedstawionych przez dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas konferencji, którą zorganizowałem w Płocku, od ponad roku trwają prace nad wyznaczeniem nowego śladu trasy S10, która będzie przebiegać między Płockiem i Sierpcem. Opracowane w lipcu studium korytarzowe wskazuje, że każdy spośród czterech możliwych wariantów przebiega blisko Płońska.

Game changer

Można by sądzić, że S10 będzie pełniła dla rozwoju gospodarczego Płońska i regionu tę samą rolę, co obecna droga krajowa nr 10 w kierunku Bydgoszczy. Jednak fakt, że na odcinku między Wyszogrodem i Płońskiem S10 będzie częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zmienia wszystko. To prawdziwy game changer, czyli coś, co przekształca dotychczasową sytuację w sposób zasadniczy.

Duży ring warszawski będzie jednym z kluczowych krwiobiegów rozrastającej się stolicy. Spowoduje on wzrost wartości powiatu płońskiego w oczach potencjalnych inwestorów. Pamiętać przy tym należy, że ring to nie tylko komunikacja z Warszawą. Niedaleko za Wisłą usytuowany będzie jeden z największych portów komunikacyjnych w Europie – Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”! Ring, biegnący śladem obecnej drogi krajowej 50, pozwoli mieszkańcom Płońska dotrzeć tam w mniej niż 45 minut!

Położenie powiatu płońskiego względem CPK jest na tyle bliskie, że samorządy lokalne już dziś powinny zacząć planować sposób wykorzystania tej historycznej szansy rozwojowej! Pamiętajmy, że nowe inwestycje to zarówno nowe miejsca pracy, jak i zasilenie budżetów samorządów z tytułu podatków lokalnych.

Ach, te Łomianki

Sceptycy twierdzą, że mieszkańcy Płońska i regionu dojeżdżający co dzień do Warszawy i tak będą stali w korkach. Czy to oczywista oczywistość? Otóż nie. Trzypasmowy wjazd do miasta trasą S7 będzie prowadził specjalnymi tunelami aż do skrzyżowania z S8. I nie jest to wcale odległa przyszłość, bowiem prace budowlane zostały na tym odcinku zaplanowane na lata 2022–2025. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że ring ma również odciążyć wjazdy do miasta z ruchu tranzytowego.

Ważne terminy dla Płońska i regionu

  • Budowa 3 pasów z Płońska do Warszawy: 2020–2024
  • Roboty budowlane na trasie S7 (wjazd do Warszawy): 2022-2025
  • Roboty budowlane na S10: 2026–2029
  • Uruchomienie CPK: 2027
Close Menu