Rewolucja gazowa na horyzoncie

Rewolucja gazowa na horyzoncie

Słowa, słowa, słowa

Od 12 lat w Płocku trwają dyskusje dotyczące gazyfikacji lewobrzeżnej części miasta. Koncepcje dostarczania gazu były różne, np. poprowadzenie rury po dnie Wisły. Jednak żadna z nich nie doszła do skutku. Radni co rusz deklarowali, że dostęp do gazu dla mieszkańców lewobrzeżnej części Płocka jest priorytetowy, ale za słowami nie szły czyny. Brak gazu jest poważnym utrudnieniem dla wielu mieszkańców Płocka. Ogrzewanie domów indywidualnymi kotłami grzewczymi przekłada się na dużą emisję pyłów i szkodliwych gazów (tzw. niska emisja). Gazyfikacja Płocka i gminy Łąck stała się realna dopiero po zdecydowanych działaniach Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego podjętych wraz z Polską Spółką Gazownictwa (PSG).

Od słów do czynów!

Doczekaliśmy chwili, w której PSG na wielu odcinkach przechodzi do fazy prac budowlanych. Długo oczekiwana gazowa rewolucja właśnie się zaczyna! Mapa, którą prezentuję poniżej, pokazuje skalę tej inwestycji.

Gdy w ciągu najbliższych lat na tak dużym terenie z domów i mieszkań znikną stare kopciuchy, możemy być pewni, że mieszkańcy regionu wreszcie będą mogli odetchnąć – świeżym (a przynajmniej dużo świeższym) powietrzem.

Gazociąg to nie wszystko

Sam gazociąg biegnący pod ulicami nie rozwiąże jednak problemu. Potrzebna jest chęć ze strony mieszkańców, aby się do gazociągu podłączyć. Pytałem prezydenta Płocka o możliwość wprowadzenia polityki ulg podatkowych dla ekologicznych mieszkańców i usłyszałem, że pomysł ten wart jest rozważenia. Ale widać rozważony nie został, bo ulg jak nie było, tak nie ma.

W Płocku wedle sporządzonej inwentaryzacji mamy blisko 4500 pieców na paliwa stałe. Wśród pieców dominują kotły starej generacji o zasypie ręcznym. Stanowią one ponad 72% wszystkich zinwentaryzowanych kotłów C.O. Trzech na czterech właścicieli posesji w Płocku w ogóle nie planuje modernizacji ogrzewania. To pokazuje skalę problemu, z jakim przychodzi się nam zmierzyć. Wszystkim. Ponad politycznymi podziałami.

Gazyfikacja krok po kroku – plany PSG

I Etap, realizowany na terenie gminy Gąbin, obejmuje budowę ok. 13 km gazociągów, w tym przebudowę gazociągu w miejscowości Gąbin oraz budowę gazociągu relacji Gąbin – Dobrzyków – Ciechomice. Budowa sieci gazowej rozpocznie się w październiku 2019 r., zakończy w I kwartale 2020 r.

II Etap obejmuje budowę gazociągów w Płocku wzdłuż ulic: Ciechomickiej, Łąckiej, Krakówki, Piwnej, Ziołowej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Nizinnej, Dobrzykowskiej, Tokarskiej, Sannickiej, Wąskiej, Gąbińskiej.

Budowa sieci gazowej dla ulic od Ciechomickiej do Edukacyjnej planowana jest już na rok 2020. Dla ulicy Nizinnej opracowywana jest – z terminem na początku 2020 r. – dokumentacja projektowa, a same roboty mają zostać zakończone w drugiej połowie 2021 roku. W przypadku ulic od Dobrzykowskiej do Gąbińskiej sytuacja jest bardziej skomplikowana – ze względu na gwarancję udzieloną przez firmę Strabag na wykonane roboty drogowe PSG do tej pory nie uzyskała zgody od Miejskiego Zarządu Dróg na umieszczenie gazociągu w pasie drogowym. Po spodziewanym uzyskaniu decyzji pozwalającej na lokalizacje gazociągu w pasie drogowym ul. Dobrzykowskiej PSG będzie kontynuować prace projektowe. Planowany termin realizacji tej części inwestycji to rok 2023.

III Etap, realizowany powtórnie na terenie gminy Gąbin, obejmuje budowę gazociągów w miejscowościach: Górki – od ul. Bukowej i ul. Modrzewiowej, Dobrzyków – ul. Obrońców Dobrzykowa, ul. Słoneczną, ul. Południową, ul. Ogrodową, ul. Sadową, ul. Krótką, ul. Osiedlową, ul. Strażacką, oraz odcinek sieci gazowej od miejscowości Grabie do miejscowości Koszelówka. Realizacja tego etapu możliwa będzie po ukończeniu Etapu I – planowany termin wykonania sieci gazowej na tych odcinkach to III kwartał 2020 r.

IV Etap to budowa gazociągów w Płocku ul. Jeziorną, w Łącku ul. Grabińską oraz Grabiną i ul. Warszawską do ul. Gajowej. Budowa Etapu IV możliwa jest po ukończeniu etapu I oraz częściowej realizacji etapu II. Planowany termin budowy to rok 2021.

V Etap obejmuje budowę sieci gazowej na osiedlu Radziwie. Ze względu na planowany remont ul. Kolejowej wykonanie dokumentacji na os. Radziwie zostało podzielone na dwie części – dotyczące odpowiednio ulic po prawej i lewej stronie torów kolejowych. Budowa gazociągu w zależności od warunków uzyskanej zgody ukończona ma zostać w drugiej połowie 2020 lub w pierwszej połowie 2021 r.

VI Etap obejmuje budowę gazociągów w m. Płock os. Góry oraz gazociągów w gminie Łąck. Etap podzielony jest na 5 zadań, z czego jedno realizowane jest na terenie miasta Płock. Dokumentacja projektowa jest opracowywana i zostanie przygotowana do końca tego roku.

Ten najważniejszy krok

Oto sześć kroków PSG. Pozostaje mieć nadzieję, że mieszkańcy Płocka zdecydują się wykonać krok siódmy i dołączą do gazowej rewolucji, a swoje domy i mieszkania – podłączą do nowych rur z czystym, ekologicznym paliwem!

Close Menu