#powietrze

Wszyscy nim oddychamy, a jego stan pozostawia wiele do życzenia. Niska emisja, zanieczyszczenia przemysłowe, uciążliwości odorowe, m.in. w rolnictwie – im poświęcam istotną część mojej pracy.

  • Celem moich działań jest szeroko pojęte kształtowanie społecznej świadomości nt. zagrożeń, płynących z zanieczyszczonego powietrza. Wierzę, że od budowania świadomości zaczyna się każda zmiana społeczna. Dlatego – wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Płocku – organizuję konkurs EKOMONSTER, dedykowany dzieciom
    ze szkół podstawowych regionu.
  • Uczę najmłodszych o konsekwencjach naszych codziennych wyborów dla środowiska. Wierzę, że dzięki tym działaniom zwiększam prawdopodobieństwo, że jako dorośli ludzie będą podejmować odpowiedzialne decyzje, dotyczące środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym domem.
  • Angażuję się także w Płocki Projekt Onkologiczny, który skupia się zarówno na analizie wpływu jakości powietrza na zdrowie mieszkańców regionu, jak i na poszukiwaniu przyszłościowych rozwiązań.
  • Od trzech lat wydaję doroczny raport nt. uciążliwości odorowych, generowanych przez wielkoprzemysłowe fermy i chlewnie. Zawiera on analizę dynamiki rozwojowej branży. Wskazuję w nim rozwiązania problemu stosowane na świecie. Podkreślam, jak pilnie potrzebujemy wprowadzenia ustawy antyodorowej i ostrzegam, że bez niej coraz więcej wiejskich i miejskich społeczności będzie narażonych na uciążliwości zapachowe i konsekwencje zdrowotne takiego stanu rzeczy.
Close Menu