W ten szczególny świąteczny czas życzę Państwu pokoju w sercu, chwili zatrzymania wśród rozlicznych zajęć i obowiązków, by razem z rodzinami otoczyć troską rodzącego się Zbawiciela. Niech Bóg, który zstępuje na ziemię odnawia nasze domy, społeczności lokalne oraz Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.

W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zostały w moim imieniu złożone kwiaty podczas uroczystej Mszy świętej za ojczyznę w płockim kościele św. Stanisława. Wydarzenia sprzed 29 lat uważam za jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski. Jako Naród byliśmy wtedy jednością. Byliśmy solidarni i czuliśmy się wspólnotą zakorzenioną w wartościach i polskiej tradycji. Jako Polacy mamy obowiązek opowiadać o tych sierpniowych dniach młodemu pokoleniu, by nie zagubić przypadkiem w tym pędzącym świecie istoty naszej polskości. Zarazem jako państwo mamy obowiązek dbać o symbole tamtych dni. Tak bardzo boli niezaradność polskiego rządu w tej materii.. Z okazji rocznicy wystosowałem do władz płockiego regionu NSZZ "Solidarność"" specjalny list.
Przeczytaj list okolicznościowy

 

Przemówienie Posła Marka Opioły,
podczas obchodów 60-tej rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego
Rzym, 11 maja 2009 r.