Paź08

Niepełnosprawni pracują niezgodnie z Konstytucją

Od 2012 roku niepełnosprawnym ustawowo wydłużono obowiązkowy czas pracy. Co prawda w ustawie znalazły się zapisy umożliwiające skrócony czas pracy, ale okazało się w praktyce, że rodzą one wiele problemów. Zapisy te zostały uznane w czerwcu przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Dlatego pytam się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej kiedy rząd zaproponuje mechanizm, który będzie wspierał osoby niepełnosprawne na rynku pracy, zamiast stanowić dodatkowe utrudnienie w życiu.

czytaj interpelację