Gru01

Rozporządzenie Premiera do Trybunału

W najbliższych dniach klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem rozporządzenia premiera Donalda Tuska w sprawie koordynacji służb specjalnych przez szefa MSW - Jacka Cichockiego. W mojej opinii zapisy w rozporządzeniu wydanym przez Donalda Tuska są niezgodne z konstytucją, ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także ustawą o CBA. Premier Tusk nie mógł przekazać swoich ustawowych kompetencji związanych ze służbami specjalnymi nie łamiąc przy tym ustawy zasadniczej. Warto zaznaczyć, że Prezes Rady Ministrów stworzył jednocześnie groźny precedens, ponieważ żaden minister III RP nie trzymał w jednym ręku i nie koordynował spraw związanych ze służbami specjalnymi i policją jednocześnie.

O całej sprawie poinformowałem media na dzisiejszej konferencji prasowej.

Gru01

Rozporządzenie Premiera do TK

W najbliższych dniach klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem rozporządzenia premiera Donalda Tuska w sprawie koordynacji służb specjalnych przez szefa MSW - Jacka Cichockiego. W mojej opinii zapisy w rozporządzeniu wydanym przez Donalda Tuska są niezgodne z konstytucją, ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także ustawą o CBA. Premier Tusk nie mógł przekazać swoich ustawowych kompetencji związanych ze służbami specjalnymi nie łamiąc przy tym ustawy zasadniczej. Warto zaznaczyć, że Prezes Rady Ministrów stworzył jednocześnie groźny precedens, ponieważ żaden minister III RP nie trzymał w jednym ręku i nie koordynował spraw związanych ze służbami specjalnymi i policją jednocześnie.

O całej sprawie poinformowałem media na dzisiejszej konferencji prasowej.

 

Lis22

Czy Premier panuje nad służbami?

Mając poważne wątpliwości dotyczące sposobu, w który Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła postępowanie sprawdzające, uniemożliwiające jednemu z członków Komisji ds. Weryfikacji WSI zajmowanie stanowisk związanych z dostępem do materiałów niejawnych ochrony kontrwywiadowczej, zadałem dziś ponownie pytanie Premierowi Donaldowi Tuskowi, o to, czy 25-miesięczny okres trwania powyższego postępowania był uzasadniony zebranym w sprawie materiałem dowodowym i czy Premier – jako organ nadzorujący przebieg postępowań sprawdzających – badał, czy w tym konkretnym przypadku żołnierze i funkcjonariusze SKW dopełnili obowiązku weryfikacji informacji z prokuratury w czasie trwania postępowania?

Niestety muszę stwierdzić, że praca polskich służb wywiadowczych budzi coraz więcej wątpliwości.

 

Lis20

Drogi panie premierze, gdzie są obiecane drogi?

Podczas debaty po expose premiera Donalda Tuska podjąłem następującą kwestię:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W 2007 r. zaprezentował pan narodowy program wielkiej budowy. Rząd PO przyjął wówczas ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝. W styczniu tego roku okazało się, że z ich realizacji niewiele wyszło. Dla przeciętnego Polaka szczególnie dotkliwa jest liczba obwodnic i lokalnych inwestycji, z których zrezygnowano.

Lis07

Gdzie się podziały tamte interpelacje?

Dziś złożyłem siedemnaście interpelacji dotyczących działania polskich służb specjalnych, na które nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie do końca poprzedniej kadencji polskiego Sejmu. Wartym zastanowienia jest powód, dla którego przez ponad trzy miesiące Pan Premier Tusk nie wyjaśnił kto wydał dyspozycję nieuprawnionego i nieuzasadnionego gromadzenia przez podległą mu Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji dotyczących prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego. Tekst interpelacji poniżej.

Paź28

Polska bez szkrzydeł?

Ministerstwo Obrony Narodowej bez podania przyczyn anulowało przetarg na dostawę szesnastu samolotów szkolno-bojowych klasy LIFT. Dziś miał minąć trzeci z wyznaczonych terminów składania ostatecznych ofert. Jak później wyjaśnił resort obrony, przetarg anulowano, bo uznano, że wojsko potrzebuje samolotów o walorach szkolnych, a nie jak dotychczas zakładano, bojowych. I taki przetarg będzie rozpisany. Między wierszami MON przyznało, że chodziło o pieniądze.

Paź27

Brak łączności z Afganistanem?

Kolejna, dziesiąta już zmiana w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego oficjalnie przejęła obowiązki w strefie Ghanzi w Islamskiej Republice Afganistanu. Odchudzony o stu żołnierzy kontyngent będzie pełnił służbę do kwietnia 2012 roku.