Lip13

Minister Klich wycofa Polskę z ONZ?

Z niedowierzeniem przyjąłem informację o zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Bogdana Klicha planach rozwiązania jedynego w Polsce centrum szkolenia polskich żołnierzy na potrzeby misji ONZ. Jest to w moim przekonaniu tożsame z decyzją o wycofaniu się Polski z wszelkich misji prowadzonych przez największą na świecie organizację dbającą o globalne bezpieczeństwo. W związku z tą wiadomością wystosowałem do ministra interpelację.

czytaj więcej

Lip13

Restrukturyzacja dla restrukturyzacji?

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło działania restrukturyzacyjne mające na celu przekształcenie ośmiu Rejonowych Baz Materiałowych i dwóch Baz Materiałowo-Technicznych w cztery Regionalne Bazy Logistyczne z komendami w Krakowie, Wałczu, Warszawie i Wrocławiu. Komendy Baz Logistycznych w Wałczu, Warszawie i Wrocławiu powstają na bazie już istniejących Rejonowych Baz Materiałowych. Wyjątkiem w tej sytuacji jest projekt utworzenia od podstaw Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie. W specjalnej interpelacji pytam się ministra Klicha o co w tym wszystkim chodzi.

przeczytaj interpelację