Gru27

Rozpocząłem starania o nowoczesne boiska w naszych gminach

Donald Tusk obiecał w swoim expose: "W każdej polskiej gminie. Do roku 2012 powstanie boisko ze sztuczną murawą i z oświetleniem..." W związku z tym w dniu dzisiejszym złożyłem 84 zapytania poselskie do Ministra Sportu prosząc o przekazanie mi informacji jak poszczególne gminy w okręgu wyborczym mogą starać się o przystąpienie do programu "Boisko w mojej gminie", jakie dokumenty są potrzebne, z kim należy się kontaktować. Zobowiązuję się tym samym wszystkie ważne informacje jakie uzyskam od pana ministra błyskawicznie przekazywać wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, by nasza młodzież możliwie szybko rozegrała pierwsze meczne na nowoczesnych murawach.

Gru22

Ptasia grypa

Już od kilku tygodni Mazowsze zmaga się z wirusem ptasiej grypy H5N1. Mimo zapewnień premiera Donalda Tuska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, sytuacja wcale nie wydaje się opanowana. Moje obawy dotyczą szczególnie sytuacji osób zamieszkujących tereny objęte strefami zapowietrzonymi, hodowców drobiu, ale również przedsiębiorców, którzy nie są w stanie dowieźć zaopatrzenia do swoich sklepów. Niejasna jest również sytuacja finansowa lokalnych samorządów, które ponoszą olbrzymie koszty, a nie otrzymały na razie od państwa żadnych odszkodowań. W związku z tym 19 grudnia złożyłem trzy interpelacje poselskie, w których stawiam wiele ważnych pytań. Ponieważ sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie (22.12 wykryto ósme już ognisko wirusa) liczę na szybką odpowiedź ze strony rządu.
Przeczytaj interpelację do premiera Donalda Tuska
Przeczytaj interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przeczytaj interpelację do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz
Pobierz materiał prasowy

Lis22

Rozpocząłem pracę w Komisji Obrony Narodowej

Jako parlamentarzysta będę pracował w komisji rozpatrującej sprawy związane z polskim wojskiem, bezpieczeństwem naszego kraju w dobie bardzo różnorodnych zagrożeń, w tym terrorystycznych. Komisja będzie również zajmować się polskimi misjami zagranicznymi w tym bezpieczeństwem polskich żołnierzy. Będąc posłem opozycji zamierzam systematycznie śledzić prace rządu w tej niezmiernie istotnej dla kraju dziedzinie.