Sty27

Nie będzie niczego!

Podczas dzisiejszych głosowań budżetowych posłowie z Platformy i PSL odrzucili dwie poprawki budżetowe mojego autorstwa. Poprawka nr 268 postulowała przekazanie środków na pogłębianie Wisły i przebudowę elementów infrastruktury związanej z bezpieczeństwem terenów nadwiślańskich (zapór bocznych zbiornika włocławskiego). Z kolei poprawka nr 313 miała zapewnić środki finansowe na budowę północno - zachodniej obwodnicy Płocka. Obecna sytuacja finansowa państwa wydaje się krytyczna, dlatego nie wolno nam zmarnować nawet złotówki ze środków publicznych. Jednak nie do pomyślenia jest sytuacja, w której państwo odmawia zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa mieszkańcom terenów nadwiślańskich. Z kolei wciąż odsuwana w czasie budowa obwodnicy Płocka miała na celu nie tylko podwyższenie komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, co jest rzeczą priorytetową w czasach ekonomicznego kryzysu. Jednak koalicja rządząca zadecydowała, że nie będzie niczego. Nie, bo nie...

Sty23

Klęska państwa w cyberprzestrzeni

Skoro najważniejsze urzędy w państwie polskim zostały w ostatnich godzinach czasowo unicestwione w cyberprzestrzeni to należy postawić pytanie o nasze bezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym Minister Spraw Wewnętrznych odpowiadając na moją interpelację opisał system ochrony przestrzeni internetowej w Polsce uzbrojony w liczne sensory i systemy wczesnego ostrzegania. Jak widać wszystko na nic. Bezpieczeństwo Polski zdaje się być rzeczywiście tylko wirtualne. Pamiętajmy, że systemy informatyczne należące do urzędów państwowych zawierają potężną ilość wrażliwych danych. Sprawa jest zatem bardzo poważna i wymaga szybkiej reakcji ze strony państwa.

przeczytaj odpowiedź z MSW

Sty04

Wyjaśnienia potrzebne od zaraz

Polityczne działania prokuratora Parulskiego, niejasne zachowanie ABW i Kontrwywiadu Wojskowego, impas w wyjaśnianiu tragedii smoleńskiej - to kwestie, które powinny bezzwłocznie stanąć na specjalnym posiedzeniu Komisji ds Służb Specjalnych. Musimy poznać prawdę.

zapraszam do obejrzenia konferencji prasowej

Gru01

Rozporządzenie Premiera do Trybunału

W najbliższych dniach klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem rozporządzenia premiera Donalda Tuska w sprawie koordynacji służb specjalnych przez szefa MSW - Jacka Cichockiego. W mojej opinii zapisy w rozporządzeniu wydanym przez Donalda Tuska są niezgodne z konstytucją, ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także ustawą o CBA. Premier Tusk nie mógł przekazać swoich ustawowych kompetencji związanych ze służbami specjalnymi nie łamiąc przy tym ustawy zasadniczej. Warto zaznaczyć, że Prezes Rady Ministrów stworzył jednocześnie groźny precedens, ponieważ żaden minister III RP nie trzymał w jednym ręku i nie koordynował spraw związanych ze służbami specjalnymi i policją jednocześnie.

O całej sprawie poinformowałem media na dzisiejszej konferencji prasowej.

Gru01

Rozporządzenie Premiera do TK

W najbliższych dniach klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem rozporządzenia premiera Donalda Tuska w sprawie koordynacji służb specjalnych przez szefa MSW - Jacka Cichockiego. W mojej opinii zapisy w rozporządzeniu wydanym przez Donalda Tuska są niezgodne z konstytucją, ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także ustawą o CBA. Premier Tusk nie mógł przekazać swoich ustawowych kompetencji związanych ze służbami specjalnymi nie łamiąc przy tym ustawy zasadniczej. Warto zaznaczyć, że Prezes Rady Ministrów stworzył jednocześnie groźny precedens, ponieważ żaden minister III RP nie trzymał w jednym ręku i nie koordynował spraw związanych ze służbami specjalnymi i policją jednocześnie.

O całej sprawie poinformowałem media na dzisiejszej konferencji prasowej.

 

Lis22

Czy Premier panuje nad służbami?

Mając poważne wątpliwości dotyczące sposobu, w który Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła postępowanie sprawdzające, uniemożliwiające jednemu z członków Komisji ds. Weryfikacji WSI zajmowanie stanowisk związanych z dostępem do materiałów niejawnych ochrony kontrwywiadowczej, zadałem dziś ponownie pytanie Premierowi Donaldowi Tuskowi, o to, czy 25-miesięczny okres trwania powyższego postępowania był uzasadniony zebranym w sprawie materiałem dowodowym i czy Premier – jako organ nadzorujący przebieg postępowań sprawdzających – badał, czy w tym konkretnym przypadku żołnierze i funkcjonariusze SKW dopełnili obowiązku weryfikacji informacji z prokuratury w czasie trwania postępowania?

Niestety muszę stwierdzić, że praca polskich służb wywiadowczych budzi coraz więcej wątpliwości.

 

Lis20

Drogi panie premierze, gdzie są obiecane drogi?

Podczas debaty po expose premiera Donalda Tuska podjąłem następującą kwestię:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W 2007 r. zaprezentował pan narodowy program wielkiej budowy. Rząd PO przyjął wówczas ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝. W styczniu tego roku okazało się, że z ich realizacji niewiele wyszło. Dla przeciętnego Polaka szczególnie dotkliwa jest liczba obwodnic i lokalnych inwestycji, z których zrezygnowano.