Maj24

SKW od dawna współpracowało z FSB

Dziś, na konferencji prasowej, poinformowałem media o złożonym przeze mnie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przez Szefa SKW, Janusza Noska, szeregu przestępstw, polegających na podejmowaniu w porozumieniu z rosyjskimi służbami specjalnymi działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukrywania rzeczywistego zakresu współpracy z obcymi służbami przed Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Obrony Narodowej, Sejmową Komisją ds. Służb Specjalnych oraz NATO.

poznaj listę zarzutów 

Kwi30

Nie bagatelizujmy działań Rosji

Mimo początkowych zapewnień naszych wschodnich sąsiadów, że integracja Rosji i Białorusi w ramach utworzonego w 1997 roku Państwa Związkowego – ZBiR-u – będzie posiadała głównie aspekt gospodarczy i prawny, została ona w ciągu ostatnich kilku lat dopełniona komponentem militarnym.

Uważam, że znaczenie ostatecznego włączenia Białorusi w rosyjski system bezpieczeństwa jest niesłusznie bagatelizowane przez polskich decydentów.

Kwi30

Nie bagatelizujmy działań Rosji

Mimo początkowych zapewnień naszych wschodnich sąsiadów, że integracja Rosji i Białorusi w ramach utworzonego w 1997 roku Państwa Związkowego – ZBiR-u – będzie posiadała głównie aspekt gospodarczy i prawny, została ona w ciągu ostatnich kilku lat dopełniona komponentem militarnym. Uważam, że znaczenie ostatecznego włączenia Białorusi w rosyjski system bezpieczeństwa jest niesłusznie bagatelizowane przez polskich decydentów...

czytaj artykuł

Kwi15

Wspierajmy mobilność niewidomej młodzieży

Osoby niewidome spotykają się z dużymi trudnościami podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej. Zarówno samorządy jak i państwo powinny stopniowo usuwać istniejące bariery, a tym samym wspierać mobilność niewidomych. Szczególnie istotną grupą potrzebującą wsparcia jest młodzież. W końcu to od aktywności w tym wieku często zależy kształt całego życia. Dotychczas młodzież posiadała zniżkę komunikacyjną na ściśle określone przejazdy (dopuszczalne cele przejazdów są ujęte w ustawie). W interpelacji do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pytam czy zniżka dla niewidomej młodzieży nie mogłaby jej przysługiwać na wszelkie przejazdy, by w ten sposób państwo jednoznacznie wsparło wszelkie starania młodzieży o budowę godnego życia.

przeczytaj interpelację

Kwi09

Kto kłamie?

Rosyjskie media poinformowały, że spółki GazpromExport oraz EuroPolGaz podpisały memorandum w sprawie gazociągu - Premier nic o tym nie wie, minister nic nie wie, a wicepremier jedzie na tajne rozmowy w tej sprawie... Nie możemy żyć w kraju, w którym premier Rosji mówi jak będzie wyglądało w Polsce bezpieczeństwo energetyczne kraju.

zapraszam do lektury rozmowy w radiu Wnet

Kwi09

Badajmy kierowców

3 571 osób nie musiało zginąć w ubiegłym roku na polskich drogach, a 45 792 osób nie musiało zostać rannymi. Jedną z przyczyn wypadków jest zły stan zdrowia kierowców w tym problemy ze wzrokiem. Dlatego warto rozważyć czy rozsądnym rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie okresowych badań wszystkich, którzy siadają za kółkiem. Na początek pytam Ministra Nowaka o badanie kierowców o orzeczonej niepełnosprawności wzroku.

przeczytaj interpelację

Kwi08

Czy naukowcy są ciężarem dla państwa?

Znowelizowana w dniu 18 marca 2011 roku ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” wprowadziła nowe regulacje dotyczące podstawowych i dodatkowych miejsc zatrudnienia pracowników naukowych. Po dwóch latach obowiązywania ustawy w nowym kształcie widać wyraźnie, że jej regulacje zrodziły poważny zamęt w polskim życiu naukowym. Zdaje się, że państwo zaczęło postrzegać naukę jako finansowy ciężar, zamiast uznawać wspieranie jej za warunek gospodarczego i społecznego rozwoju.

przeczytaj interpelację do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego