Wrz18

List otwarty do Mieszkańców Płocka

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym rozpoczynam oficjalną kampanię wyborczą do Sejmu. Jestem drugim na liście kandydatem do Sejmu z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Postaram się w najbliższym czasie o możliwie wiele okazji do spotkań, by przedstawić Państwu owoce mojej dotychczasowej pracy poselskiej i by prosić o Państwa głos podczas najbliższych wyborów do Sejmu, które odbędą się w dniu 25 października.

Pochodzę z Warszawy. Jednak przez 10 lat pracy poselskiej w okręgu płocko-ciechanowskim staram się nie tylko poznawać, ale i rozwiązywać najpoważniejsze problemy lokalnych społeczności. Moje biuro poselskie mieści się co prawda w Płońsku, ale jako Prawo i Sprawiedliwość prowadzimy biura poselskie w każdym powiecie, by mogli się Państwo spotykać z każdym posłem w swoich miejscowościach. Jestem posłem, który bardzo dużo czasu spędza w trasie. Nie boję się podnosić trudnych tematów, a brak korzeni tu, na miejscu, daje mi też pełną niezależność i możliwość podejmowania najtrudniejszych spraw. Nigdy nie odmawiam pomocy i staram się zawsze walczyć do końca w ramach podejmowanych na rzecz mieszkańców interwencji. Jako poseł okręgu płocko-ciechanowskiego działam także na rzecz innych społeczności, nie tylko tych większych, ale i tychmniejszych, często pomijanych, a nawet zapominanych przez polityków i rządzących.

Będąc mężem i ojcem dwójki małych dzieci (Franio – 8 lat, Anutka – 2 lata) swój czas staram się podzielić pomiędzy życie rodzinne i zawodowe. To zawodowe - obok pracy na rzecz naszego okręgu - łączy się z pracą w Sejmie. Z uwagi na charakter pracy w Komisji Obrony Narodowej i Komisji
ds. Służb Specjalnych, której byłem przewodniczącym, znaczna część mojej pracy i moich wyjazdów, choćby tych na tereny konfliktów zbrojnych, gdzie politycy wysłali naszych żołnierzy, pozostaje objęta tajemnicą. Jednak to właśnie kwestie bezpieczeństwa naszych żołnierzy, funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego są moją specjalnością. Być może sprawa bezpieczeństwa narodowego w ostatnich miesiącach nabrała dla Państwa nowego znaczenia, bo rzeczywiście czasy mamy trudne i musimy podjąć wiele działań, abyśmy my i nasze dzieci  mogli spokojnie żyć. Pragnę Państwa zapewnić, że tą kwestią zajmuję się z wyjątkową troską i dużym zaangażowaniem.

Znając prawa kampanii wyborczej chciałbym zaapelować do wszystkich kandydatów o prowadzenie debaty merytorycznej. Państwa zaś proszę o ocenianie działalności polityków nie po miejscu urodzenia, lecz po owocach ich pracy na rzecz Płocka i innych lokalnych społeczności regionu.

Na koniec chciałbym mocno zaznaczyć, że jako poseł opozycji nie posiadałem, w przeciwieństwie do posłów koalicji rządzącej, wpływu na decyzje rządu i podległych mu instytucji. Mogłem jednak dokonywać diagnozy problemów i poszukiwać sensownych rozwiązań, monitować poszczególne instytucje rządowe i samorządowe i domagać się w imieniu mieszkańców wyjaśnień. Owoce mojej pracy będę Państwu sukcesywnie przedstawiał w najbliższych tygodniach.

Do zobaczenia!

Marek Opioła