Kwi07

Stawiam młodzieży trudne pytanie!

Pierwszego marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Liczne obchody zorganizowane w szeregu miast na Mazowszu, jak i w całym kraju dowodzą, że pamięć o bohaterach z nieodległych czasów wraca. Szczególnie ważny i budujący w tegorocznych obchodach był udział ludzi młodych, których nie zabrakło na apelach poległych, biegach Tropem Wilczym, czy koncertach. Oznacza to, że mimo wszechobecnego konsumpcjonizmu, szybko zachodzących zmian, tożsamościowych i kulturowych wciąż istnieje więź międzypokoleniowa, która każe nam traktować walczących kilkadziesiąt lat temu o wolną Polskę jako bohaterów, których nie wolno pozostawić niepamięci.

Czasy, w których młodym ludziom pół wieku temu przyszło wybierać swój los w imię miłości do Polski, były dalece inne od tych, w których dojrzewa i wchodzi w dorosłość współczesna młodzież. Rodzi się więc pytanie czym jest dziś patriotyzm, skoro nie musimy chwytać za broń, by walczyć o wolność? Różne padają odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, że jego wyrazem jest uczciwe płacenie podatków, inni, że niewyjeżdżanie za chlebem na emigrację, jeszcze inni wskazują na czynny udział w wyborach i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Od 11 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej, swobodnie przekraczamy granice państw, dzięki Internetowi mamy dostęp do całego świata, a hollywoodzkie premiery w naszych kinach odbywają się już następnego dnia. Może zatem lepiej traktować siebie samego jako po prostu Europejczyka? Czy przynależność narodowa w czasach, w których wskutek migracji, postępującej globalizacji, społeczeństwa są coraz bardziej przemieszane, jest istotna? Czy może jest źródłem niepotrzebnych napięć i konfliktów? Te i wiele podobnych zagadnień rodzi dynamicznie zmieniająca oblicze świata współczesność.

Dlaczego warto być Polakiem? Już po raz drugi, wspólnie ze Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, stawiamy to pytanie młodzieży klas maturalnych i studentom z naszego regionu zapraszając do udziału w konkursie na najlepszy esej. Autorzy pięciu najlepszych prac nagrodzeni zostaną wyjazdem do Brukseli jeszcze przed letnimi wakacjami. Czas składania prac w formie elektronicznej mija już 19 kwietnia, dlatego proszę Czytelników o poinformowanie młodzieży o naszej inicjatywie. Wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie www.wartobycpolakiem.pl.

Jako młody ojciec zastanawiam się często w jakich czasach przyjdzie wchodzić w dorosłość moim dzieciom. Ucząc ich szacunku do Polski, do naszych bohaterów, do historii i kultury mam nadzieję, że będą za jakiś czas potrafiły napisać esej o istocie bycia Polakami w XXI wieku. Chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla wszystkich rodziców i dziadków, którzy uczą młode pokolenie o ich korzeniach. Jednocześnie mam nadzieję, że organizowany przez nas konkurs skłoni młodych ludzi do twórczej refleksji. Gorąco zachęcam wszystkich do udziału!