Lut03

Kto rozstrzygnie przebieg trasy S10?

Z prowadzonej przeze mnie długiej korespondencji z samorządem wojewódzkim oraz rządem wyłania się bardzo nieostry obraz co do procedur decyzyjnych w sprawie przebiegu trasy S10 na terenie Województwa Mazowieckiego. Sejmik przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w którym zaznaczył preferowany przebieg trasy. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zrobiła trzykrotnie studium przyszłego przebiegu tej trasy i żadne nie uwzględnia pomysłu Sejmiku. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaznacza z kolei, że w procesie decyzyjnym potrzebne będzie porozumie wszystkich lokalnych samorządów. Kto podejmie ostateczną decyzję i kiedy? O to pytam się Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

przeczytaj interpelacje