Wrz24

Szklany dom numer 57?

W piśmie Ministra Infrastruktury i Rozwoju skierowanym do prezydenta miasta Płocka minister porusza zagadnienie możliwości budowy linii kolejowej relacji Modlin - Płock. Projekt budowy takiego połączenia został uwzględniony w rządowym dokumencie implementacyjnym do ˝Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)˝ i znajduje się on obecnie na 57. miejscu. Jak zauważył minister, jest to miejsce odległe i realizacja projektu w znacznej mierze zależy od dostępnych środków unijnych oraz zapewnienia wkładu krajowego. Czy ta inwestycja jest w ogóle realna?

czytaj interpelację