Paź10

10 lat bezradności państwa

Mija już 10 lat od kiedy w gminie Zawidz we wsiach Jaworowo-Lipa i Jaworowo-Kłódź nielegalnie zakopano w ziemi duże ilości odpadów petrochemicznych. Kontrole przeprowadzone w latach 2007-2008 pokazały, że odpady nadal zalegają w ziemi oraz że środowisko naturalne ulega stopniowej degradacji. Przeprowadzona przeze mnie wizja lokalna w roku 2011 pokazała, że problem toksycznych odpadów dalej nie został właściwie rozwiązany przez władze gminy i że pod półmetrową warstwą ziemi znaleźć można odpady. Dlatego po raz kolejny domagam się od Ministra Środowiska wyjaśnień w tej sprawie

czytaj interpelację