Lut10

Mija 5 lat pracy nad ustawą antyodorową i...

W piątą rocznicę rozpoczęcia przez rząd PO-PSL prac nad ustawą antyodorową warto zapytać się o owoce tego czasu. W ciągu 5 lat kilkukrotnie interpelowałem do Premiera i Ministra Środowiska w tej sprawie podkreślając za każdym razem wagę problemu oraz potrzebę szybkiego wprowadzenia rozsądnych rozwiązań, które uporządkowałyby sytuację na polskiej wsi i stanowiłyby realną ochronę dla mieszkańców terenów wiejskich przed falą uciążliwości zapachowych. Rząd dwukrotnie zabierał się za stworzenie projektu ustawy. Ostatecznie odstąpił od tego pomysłu obligując się jednocześnie do wprowadzenia nowych rozwiązań w drodze nowelizacji szeregu ustaw. W kolejnej interpelacji pytam się Ministra Środowiska kiedy w końcu usłyszymy konkrety w tej sprawie?

czytaj interpelację