Paź10

10 lat bezradności państwa

Mija już 10 lat od kiedy w gminie Zawidz we wsiach Jaworowo-Lipa i Jaworowo-Kłódź nielegalnie zakopano w ziemi duże ilości odpadów petrochemicznych. Kontrole przeprowadzone w latach 2007-2008 pokazały, że odpady nadal zalegają w ziemi oraz że środowisko naturalne ulega stopniowej degradacji. Przeprowadzona przeze mnie wizja lokalna w roku 2011 pokazała, że problem toksycznych odpadów dalej nie został właściwie rozwiązany przez władze gminy i że pod półmetrową warstwą ziemi znaleźć można odpady. Dlatego po raz kolejny domagam się od Ministra Środowiska wyjaśnień w tej sprawie

czytaj interpelację

Wrz24

Szklany dom numer 57?

W piśmie Ministra Infrastruktury i Rozwoju skierowanym do prezydenta miasta Płocka minister porusza zagadnienie możliwości budowy linii kolejowej relacji Modlin - Płock. Projekt budowy takiego połączenia został uwzględniony w rządowym dokumencie implementacyjnym do ˝Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)˝ i znajduje się on obecnie na 57. miejscu. Jak zauważył minister, jest to miejsce odległe i realizacja projektu w znacznej mierze zależy od dostępnych środków unijnych oraz zapewnienia wkładu krajowego. Czy ta inwestycja jest w ogóle realna?

czytaj interpelację

Wrz15

Niejasne działania mazowieckiego NFZ

W dniu 27 czerwca Mazowiecki Wojewódzki Oddział NFZ unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego. Decyzja ta zrodziła długą listę negatywnych konsekwencji dla pacjentów jak i dla podmiotów, które brały udział w konkursie. Taka sytuacja nie miała miejsca tylko w naszym województwie. W mojej interpelacji domagam sie wyjaśnienia przyczyn jej zaistnienia.

czytaj interpelację

Wrz15

Co dalej z ORLEN Ochroną?

Informacja o planowanej sprzedaży przez grupę Orlen spółki Orlen Ochrona będącej w posiadaniu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA może budzić poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa obiektów petrochemicznych w Polsce. Obiekty tego typu posiadają bowiem znaczenie strategiczne i nie jest obojęte kto zajmuje się ich bezpieczeństwem. 

przeczytaj interpelację

Lut10

Mija 5 lat pracy nad ustawą antyodorową i...

W piątą rocznicę rozpoczęcia przez rząd PO-PSL prac nad ustawą antyodorową warto zapytać się o owoce tego czasu. W ciągu 5 lat kilkukrotnie interpelowałem do Premiera i Ministra Środowiska w tej sprawie podkreślając za każdym razem wagę problemu oraz potrzebę szybkiego wprowadzenia rozsądnych rozwiązań, które uporządkowałyby sytuację na polskiej wsi i stanowiłyby realną ochronę dla mieszkańców terenów wiejskich przed falą uciążliwości zapachowych. Rząd dwukrotnie zabierał się za stworzenie projektu ustawy. Ostatecznie odstąpił od tego pomysłu obligując się jednocześnie do wprowadzenia nowych rozwiązań w drodze nowelizacji szeregu ustaw. W kolejnej interpelacji pytam się Ministra Środowiska kiedy w końcu usłyszymy konkrety w tej sprawie?

czytaj interpelację

Sty27

Podpisz ważny apel! Nie bądź obojętny

W Polsce powstaje coraz więcej farm wiatrowych. Mieszkańcy terenów, na których buduje się elektrownie wiatrowe obawiają się o zdrowie swoich rodzin. Skoro państwo pozwala na budowę wiatraków to powinno w trosce o obywateli przeprowadzić badania, które pokażą, czy i w jakim stopniu farmy wiatrowe mogą być niebezpieczne dla ludzkiego życia. Gorąco Państwa proszę o wsparcie tej obywatelskiej akcji. Bądźmy solidarni z mieskańcami terenów wiejskich.

Podpisz apel