Wrz24

Szklany dom numer 57?

W piśmie Ministra Infrastruktury i Rozwoju skierowanym do prezydenta miasta Płocka minister porusza zagadnienie możliwości budowy linii kolejowej relacji Modlin - Płock. Projekt budowy takiego połączenia został uwzględniony w rządowym dokumencie implementacyjnym do ˝Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)˝ i znajduje się on obecnie na 57. miejscu. Jak zauważył minister, jest to miejsce odległe i realizacja projektu w znacznej mierze zależy od dostępnych środków unijnych oraz zapewnienia wkładu krajowego. Czy ta inwestycja jest w ogóle realna?

czytaj interpelację

Wrz15

Niejasne działania mazowieckiego NFZ

W dniu 27 czerwca Mazowiecki Wojewódzki Oddział NFZ unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego. Decyzja ta zrodziła długą listę negatywnych konsekwencji dla pacjentów jak i dla podmiotów, które brały udział w konkursie. Taka sytuacja nie miała miejsca tylko w naszym województwie. W mojej interpelacji domagam sie wyjaśnienia przyczyn jej zaistnienia.

czytaj interpelację

Wrz15

Co dalej z ORLEN Ochroną?

Informacja o planowanej sprzedaży przez grupę Orlen spółki Orlen Ochrona będącej w posiadaniu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA może budzić poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa obiektów petrochemicznych w Polsce. Obiekty tego typu posiadają bowiem znaczenie strategiczne i nie jest obojęte kto zajmuje się ich bezpieczeństwem. 

przeczytaj interpelację

Lut10

Mija 5 lat pracy nad ustawą antyodorową i...

W piątą rocznicę rozpoczęcia przez rząd PO-PSL prac nad ustawą antyodorową warto zapytać się o owoce tego czasu. W ciągu 5 lat kilkukrotnie interpelowałem do Premiera i Ministra Środowiska w tej sprawie podkreślając za każdym razem wagę problemu oraz potrzebę szybkiego wprowadzenia rozsądnych rozwiązań, które uporządkowałyby sytuację na polskiej wsi i stanowiłyby realną ochronę dla mieszkańców terenów wiejskich przed falą uciążliwości zapachowych. Rząd dwukrotnie zabierał się za stworzenie projektu ustawy. Ostatecznie odstąpił od tego pomysłu obligując się jednocześnie do wprowadzenia nowych rozwiązań w drodze nowelizacji szeregu ustaw. W kolejnej interpelacji pytam się Ministra Środowiska kiedy w końcu usłyszymy konkrety w tej sprawie?

czytaj interpelację

Sty27

Podpisz ważny apel! Nie bądź obojętny

W Polsce powstaje coraz więcej farm wiatrowych. Mieszkańcy terenów, na których buduje się elektrownie wiatrowe obawiają się o zdrowie swoich rodzin. Skoro państwo pozwala na budowę wiatraków to powinno w trosce o obywateli przeprowadzić badania, które pokażą, czy i w jakim stopniu farmy wiatrowe mogą być niebezpieczne dla ludzkiego życia. Gorąco Państwa proszę o wsparcie tej obywatelskiej akcji. Bądźmy solidarni z mieskańcami terenów wiejskich.

Podpisz apel

Lis25

Poliwęglan dla niepełnosprawnych!

W czasach gdy nawet każdy większy market oferuje swoim klientom poliwęglanowe karty lojalnościowe, osoby niepełnosprawne otrzymują od państwa niewymiarowy szybko ścierający się papierowy dokument potwierdzający stopień posiadanej niepełnosprawności, który należy mieć zawsze przy sobie w celu choćby kontroli w środkach transportu publicznego. Sądzę, że czas najwyższy to zmienić. Państwo powinno bardziej dbać o obywateli niż markety o swoich klientów...

Przeczytaj interpelację

Lis18

Jaki jest stan zakładów pracy chronionej?

Zakłady pracy chronionej stanowią dla wielu osób niepełnosprawnych jedyną szansę na stałą pracę i godne życie. Ostatnio docierało do mnie wiele niepokojących sygnałów dotyczących nieprawidłowości, które zdarzją się w tego typu miejscach pracy. Inne niż deklarowane wykorzystanie środków PFRON, niewłaściwa opieka zdrowotna dla pracowników itp. budzą uzasadniony niepokój o pracowników niepełnosprawnych. Dlatego zwróciłem się w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczę na szybką i rzeczową odpowiedź. Sprawa dotyczy 160 tys. pracowników.

przeczytaj interpelację