Mar20

W Mławie o reformie emerytalnej

Dziś na spotkaniu zorganizowanym przez mławski oddział NSZZ "Solidarność" wraz z senatorem Janem Marią Jackowskim, posłem Mirosławem Koźlakiewiczem i wiceprzewodniczącym Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" Waldemarem Dubińskim dyskutowaliśmy o założeniach reformy emerytalnej proponowanej przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Jednym z zasadniczych wniosków rozmowy jest stwierdzenie, że reformy tak dalece dotykającej życia każdego obywatela nie można realizować jedynie w rządowych gabinetach, że w końcu rząd musi podjąć dialog, zarówno z opozycją jak i ze społeczeństwem. Dlatego popieramy ideę referendum, które stworzy płaszczyznę dialogu w sprawie której rozwiązanie zadecyduje nie tylko o długości pracy, lecz o losach przyszłych pokoleń Polaków...

przeczytaj relację prasową

Mar17

Co dalej z ratownictwem medycznym?

Z wielkim zaniepokojeniem przyjąłem informację o planowanych zmianach w ratownictwie medycznym, które mają zostać wprowadzone w życie od 1 lipca br. i obowiązywać przez przynajmniej kolejne trzy lata. Uważam, że przedmiotowy projekt uderzy szczególnie mocno w sytuację ratownictwa w regionie Północnego Mazowsza.

czytaj intepelację do Ministra Zdrowia

Mar06

Tadeusz Płużański w Żurominie

Na zaproszenie moje i żuromińskiego Klubu Gazety Polskiej w Żuromnie gościł Tadeusz Płużański, autor ksiązki pt. Bestie, opowiadającej o powojennych zbrodniach prokuratorów, którzy skazywali polskich bohaterów - żołnierzy wyklętych. Autor miał sposobność odwiedzić liceum i szkołę zawodową w ramach lekcji historii, zaś popołudniu uczestniczył w spotkaniu otwartym. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkań i liczę, że pozostaną one w pamięci w szczególności u osób młodych, które w ten sposób poznają treść takich słów jak patriotyzm, honor, poświęcenie.

foto

Lut06

Płońsk bez energii

Dziś, jako parlamentarzysta Ziemi Płońskiej, zwróciłem się do Pana Mirosława Bielińskiego, Prezesa Zarządu Spółki ENERGA S.A., z pytaniem o powody likwidacji Punktu Obsługi Klienta w Płońsku. Większość mieszkańców naszego miasta i powiatu – ponad 90 tys. osób – to przecież klienci Energii, a płoński punkt obsługi został zlikwidowany bez podjęcia próby jakichkolwiek konsultacji społecznych. W piśmie wyraziłem również moje zaniepokojenie faktem, że koszty tej niekorzystnej dla klientów zmiany będą musieli ponieść oni sami. Moim zdaniem likwidacja miałaby sens tylko wówczas, gdyby znaczna część odbiorców posiadała dostęp do Internetu. Tak jednak nie jest. Mieszkańcy, by załatwić podstawowe sprawy, są zmuszeni do podróży do Ciechanowa lub odległego Płocka. Czekam na odpowiedź Prezesa Bielińskiego w tej sprawie...

Lut01

Unikatowe zdjęcia z niezwykłych czasów w Plońsku

Już w najbliższą niedzielę, 5 lutego, o godzinie 17.30 w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku będzie miało miejsce otwarcie wystawy prezentującej zdjęcia z czasów największego w drugiej połowie XX wieku przebudzenia narodowego, które zmieniło Polskę i zadecydowało o upadku komunizmu w naszym kraju. To wielka lekcja historii, na którą Państwa serdecznie zapraszam.

zobacz plakat wystawy

Sty26

Mazowiecka służba zdrowia na skraju przepaści???

Ostatni miesiąc przyniósł niepokojące informacje o pogarszającej się sytuacji finansowej opieki zdrowotnej na Mazowszu. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest jedynym oddziałem, któremu w planie na rok 2012 przyznano niższe środki finansowe na świadczenie opieki zdrowotnej od kwot planowanych na rok 2011, co jest niezgodne z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeśli to się nie zmieni grozi nam głęboka zapaść służby zdowia w całym województwie!

przeczytaj interpelację do Ministra Zdrowia

Sty14

Bronimy sądu w Płońsku

13 stycznia ukonstytuował się Społeczny Komitet Obrony Sądu Rejonowego w Płońsku. Apeluje do Ministra Sprawiedliwości o zaniechanie wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w sądownictwie powszechnym, na mocy których ma zostać zlikwidowany Sąd Rejonowy w Płońsku. Zapowiedziana przez Ministra Sprawiedliwości reforma w sądownictwie jest bardzo negatywnie odbierana przez całą społeczność lokalną.