Kwi30

Rząd umywa ręce w sprawie wiatraków

Coraz częściej zarówno lokalne społeczności jak i samorządy wskazują na brak regulacji prawnych dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych w stosunku do zabudowań mieszkalnych. Dynamiczny rozwój farm wiatrowych sprawia, że przyjęcie przez rząd konkretnych rozwiązań wydawałoby się naglące. Zamknęłoby przestrzeń sporów między mieszkańcami obawiającymi się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo z samorządami i inwestorami z branży energetycznej. Odpowiedź rządu Donalda Tuska na moją interpelację w tej sprawie dowodzi, że żaden resort nie zamierza w tej sprawie podjąć działań. Rząd umywa ręce mówiąc, że wszystko jest ok. Ale czy tak jest na prawdę?

zapraszam do lektury otrzymanej odpowiedzi

Kwi30

Niewidomi a polska służba zdrowia

Osoby niewidome mieszkające na terenie okręgu płocko-ciechanowskiego skarżą się na nie przestrzeganie ich praw w czasie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przypadki złego traktowania osób niewidomych w szpitalach czy przychodniach wynikają z tego, iż w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta nie znajdują się przepisy odnoszące się do pacjentów niepełnosprawnych. W interpelacji do Ministra Zdrowia pytam się czy rząd zamierza tę sytuację w końcu zmienić.

przeczytaj interpelację

Lut25

Wiatraki poza kontrolą

Z korespondencji, którą prowadziłem z samorządami lokalnymi wynika, że odległość siłowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych zawiera się zwykle w przedzialne od 190 do 500 metrów, podczas gdy wedle opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego odległość bezpieczna dla ludzkiego życia biorąca pod uwagę zarówno emitowane infradźwięki, pole elektromagnetyczne jak i efekt migotania cieni wynosi od 2 do 4 kilometrów w zależności od ukształtowania terenu i warunków pogodowych.

jakie jest stanowisko Donalda Tuska w tej sprawie?

W Polsce stawianych jest coraz więcej farm wiatrowych. Stan techniczny turbin wiatrowych nie podlega jednak żadnej państwowej kontroli. Oznacza to, że kondycja urządzeń, których wpływ na środowisko oraz potencjalne zagrożenia dla ludzkiego zdrowia jest potwierdzony przez szereg naukowych ekspertyz, pozostaje niezbadana. Dlaczego dopuszczono do zaistnienia takiego zagrożenia? Z uwagi na dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej kwestia ta powinna zostać pilnie uregulowana w przepisach prawa. Czy premier zachowa się odpowiedzialnie w tej sprawie?

przeczytaj interpelację do premiera

Sty29

Płock - Stop powodziom!

Czy w roku 2013 wskutek zaniedbań służb państwowych Płock oraz okoliczne miejscowości zaleje wielka woda? Aby uniknąć tragedii potrzebne są natychmiastowe działania! W sprawie tej zwrócili się do Ministra Środowiska parlamentarzyści z Północnego Mazowsza.

przeczytaj apel

Gru10

Generalna Dyrekcja Arogancji i Ignorancji

Władze samorządowe Gminy Czerwińsk nad Wisłą od kilkunastu lat monitują Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie potrzeby budowy ronda na drodze krajowej biegnącej przez Czerwińsk. Nic nie dała również społeczna petycja podpisana przez znaczną część mieszkańców. W miejscu gdzie mogłoby powstać rondo istnieje obecnie skrzyżowanie, na którym niezwykle często dochodzi do wypadków. Obok położone są dwie szkoły, urząd gminy, sieć sklepów i gminne targowisko. Czy uda się w końcu przełamać bezsilność państwa w tej prostej, a zarazem ważnej sprawie?

przeczytaj zapytanie do ministra

Lip02

Koko spoko?

W dniu 1 lipca minął termin dostosowania sposobu chowu kur niosek do norm ujętych w przepisach Unii Europejskiej. Dla polskich producentów było to bardzo poważne wyzwanie z uwagi na wysokie koszty wprowadzania nowego systemu oraz stosunkowo krótki czas dany na wdrożenie w życie przepisów. Północne Mazowsze posiada rekodowo duże zagęszczenie ferm drobiu, dlatego zwróciłem się z pytaniami dotyczącymi standardów naszych ferm oraz wpływu ferm na życie mieszkańców okolicznych terenów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wszystkich lokalnych samorządów i odpowiednich państwowych instytucji.


 

Cze29

Stypendium dla młodych talentów

Emil Witkowski (waga 70 kg) został moim pierwszym stypendystą w ramach akcji wspierania młodych talentów. Emil niecały rok temu rozpoczął swoją przygodę z boksem, który stał się jego pasją. Pod okiem trenera Krzysztofa Macharzewskiego zaczął szybko rozwijać skrzydła. Jeżeli będzie nadal tak konsekwentny i uparty w pracy nad sobą i w dążeniu do celu, ma szansę zrealizować marzenia, a nas wszystkich poważnie zadziwić. Trzymam za niego mocno kciuki!