Paź01

Debata o Płocku cz.3

Skąd i jakie środki będą przeznaczone na realizację przedstawionych pomysłów?

Oczywiście przede wszystkim musimy wrócić do lepszego wykorzystywania funduszy unijnych, tak jak miało to miejsce w latach 2005-2007. Musimy też wycofać się z niekorzystnych decyzji podjętych przez obecny rząd, które skutkują niepotrzebnymi obciążeniami finansowymi naszego państwa i wszystkich obywateli.

Jestem przekonany, że Polska powinna jak najszybciej wycofać się z paktu Euro Plus zawartego przez Donalda Tuska. W obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej angażowanie się naszego kraju w tego rodzaju inicjatywy nie ma żadnego uzasadnienia. Pakt przewiduje między innymi ujednolicenie zasad polityki fiskalnej oraz zasad finansowania sfery budżetowej w krajach Unii Europejskiej uczestniczących w tej inicjatywie. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby nasz kraj, nie należąc do strefy euro, deklarował przyjęcie takich ograniczeń, z którymi wiąże się zmniejszenie konkurencyjności naszej gospodarki i wzrost kosztów ponoszonych przez Polskę. Trzecią kwestią, jeśli chodzi o finansowanie nowych inwestycji jest właściwe wykorzystanie dochodów z wydobycia gazu łupkowego. Prawo i Sprawiedliwość zaproponuję nową, jednolitą ustawę, która przyczyni się do zwiększenia zysków z wydobycia gazu w Polsce. Dzięki temu pozyskane środki nie będą mogły być transferowane poza Polskę, ale będą zasilały finansowo realizację nowych inwestycji w naszym kraju.