Wrz28

Debata o Płocku cz.2

Jakie działania zamierza Pan podjąć w nowej kadencji Sejmu na rzecz rozwoju regionu Mazowsza?

Aby się rozwijać trzeba mieć elementarne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w pierwszej kolejności będę dążył do wymuszenia na właściwych instytucjach należytego pogłębiania koryta Wisły. Obecnie przeznacza się na to za mało środków i nie przeprowadza się prac w należytej skali. A jak już się je przeprowadza to przesypuje się piasek z koryta rzeki na jej brzeg skąd nurt wody porywa go z powrotem do koryta. Trzeba w końcu rozwiązać ten problem, by mieszkańcy powiatów nadwiślańskich mogli poczuć, że wreszcie są bezpieczni. Wspomnę tylko, że w sprawie pogłębiania Wisły interweniowałem tylko w ciągu ostatniego roku już dwukrotnie.

Rozwój Mazowsza warunkowany jest w znacznej mierze przez rozwój rolnictwa. Uważam, że należy je mocniej wspierać i dbać o jego konkurencyjność.

Przytoczę w tym miejscu kwestie dopłat. Rolnik, który mieszka w Niemczech - zaledwie pół dnia drogi samochodem z Mazowsza - otrzymuje ponad 420 euro za każdy wykorzystywany hektar upraw, podczas gdy rolnik u nas mniej niż 200 euro. Jeśli tego nie zmienimy, z powodu nierówności w poziomie dopłat – w ciągu najbliższych czterech lat możemy stracić łącznie ponad 50 miliardów Euro, które nie trafią do kieszeni każdego z polskich rolników !!! Nie rozumiem dlaczego koledzy z PSL, którzy teraz afiszują się postulatem równych dopłat, przez ostatnie cztery lata tego stanu rzeczy nie zmienili… Jako poseł Prawa i Sprawiedliwości będę zabiegał o zmianę poziomu dopłat w rzeczywistości, a nie w słowach.

Zamierzam również podjąć temat wielkiej inwestycji komunikacyjnej w Płocku jaką jest budowa trzeciej przeprawy mostowej na Wiśle. Jestem przekonany, że most na wysokości Starej Białej nie tylko wyprowadzi ruch tranzytowy z Płocka, ale i usprawni poruszanie się po drogach na całym Północnym Mazowszu. Czas zacząć o tym pomyśle dyskutować i podjąć pierwsze kroki w jego realizacji. To właśnie w promowanie takich inwestycji; inwestycji, które pozytywnie wpłyną i na miasto, i na cały region będę się angażował.