#młodzież

Jako ojciec dwójki dzieci uważam, że praca z młodymi jest najważniejszą inwestycją w przyszłość naszego kraju.

  • Wraz z Bankiem Żywności w Płocku od dwóch lat stawiam na młodych.
  • W ramach wspólnego projektu „Fajne ferie” zapraszamy świetlice miejskie i wiejskie, szkoły regionu, ośrodki pracy pozaszkolnej do udziału w kreatywnych konkursach oraz do ciekawego spędzania czasu wolnego. Wspólnie odwiedziliśmy m.in. oddział Politechniki Warszawskiej w Płocku, Warszawę, I Brygadę Pancerną, Twierdzę Modlin i Stado Ogierów w Łącku.
  • Laureaci konkursu wiedzy o świecie mają okazję spędzić ze mną dzień w Sejmie, ale również udać się w miejsca wyjątkowe, jak np. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Nasze wyjazdy pozostawiają trwałe wspomnienia.
Close Menu