#bezpieczeństwo

Jako przewodniczący sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych skoncentrowałem się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom Polski oraz polskim żołnierzom i funkcjonariuszom na misjach zagranicznych.

  • Z mojej inicjatywy powstał specjalny raport „Granica”. Raport ten jest pierwszą, od czasu powstania Komisji w 1995 r., tak kompleksową analizą bezpieczeństwa granicy RP. W ramach projektu, na przestrzeni dwóch lat, komisja złożyła wizytacje na wszystkich odcinkach granicznych kraju, odbywając rozmowy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Raport „Granica” przekazany został Radzie Ministrów RP.
  • Jako przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO wspieram najwyższe władze RP w staraniach o wzmocnienie flanki wschodniej Sojuszu. W 2018 r. byłem gospodarzem sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego w siedzibie polskiego parlamentu.
  • Składając wizyty w Afganistanie, Iraku, Kosowie czy Bośni i Hercegowinie, czyli tam, gdzie stacjonują polskie kontyngenty wojskowe, staram się jak najlepiej poznać służbę i potrzeby polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, tak, aby jak najskuteczniej służyć wsparciem podczas pełnienia przez nich misji oraz wykorzystać zdobytą wiedzę podczas prac parlamentarnych.
Close Menu